Det første Valentine brev

Familien Paston er berømt blandt engelske middelalderforskere for de mere end tusinde breve, familien har efterladt sig. Heriblandt et af de første valentine-breve.

Brudepar ca. 1470. Schwäbisher Meister. Kilde Wikipedia
Brudepar ca. 1470. Schwäbisher Meister. Kilde Wikipedia

I 1400-årene levede familien Paston i Norfolk. Som typisk lavadelsfamilie afhang familiens opture og nedture af deres politiske valg under de såkaldte rosenkrige hvor forskellige kongeslægter kæmpede om magten i England. Vi kender dem imidlertid meget mere indgående fordi deres privatarkiv er bevaret. Med over tusind private breve, retsdokumenter, og regnskaber fra periode 1422 til 1509, giver samlingen et helt enestående indblik i livet i engelsk senmiddelalder. Tilsvarende findes ikke fra Danmark førend det tidlige 1500-tal.

De seneste dokumenter vedrører Sir John Paston III og hans liv i skyggen af Richard III og Henry VII. Især vedrører de dog hans private liv. Af speciel betydning her er en unik samling af kærestebreve udvekslet i 1477 mellem John, hans familie og hans kæreste Margery Brews. Heraf flere breve, der omatler skikkene omkring St. Valentine.

Af brevsamlingen fremgår det at John længe havde forsøgt sig med at blive gift. Hele ti forsøg havde han bag sig og i et brev fra 1476 meddeler han sin storebror at han nærmest er ligeglad og vil giftet sig med hvilken som helst kromutter, bare hun har en ordentlig formue.

I løbet af 1476-77 ramler han imidlertid ind i Margery Brews, en datter af en lavadelsmand bosat i Topcroft i Norfolk. De to unge mennesker kom fra samme miljø. Alligevel betragtedes ægteskabet ikke som favorabelt blandt slægt og venner. Begge var yngre medlemmer af deres respektive søskendeflokke og havde derfor ikke formue eller indkomst. Desuden var der ondt blod mellem de to familier.

De to unge mennesker forelskede sig imidlertid. Desværre er Johns breve til Margery ikke bevarede, men moderens og Margerys egne breve lader ikke til at der har været tvivl om deres ønsker. Således skrev moderen til John at

”Fredag er det St. Valentine’s dag hvor hver fugl vælger sin mage; derfor,  hvis du kommer torsdag aften og bliver til mandag, så tror jeg Gud mager det så at du kan få min mand i tale; og jeg skal bede for at vi kan sagen kan få en lykkelig ende og fortsætter: ”Det er kun en svag eg, der kan fældes med et hug”.

Vi må forestille os at John tog på frierbesøg, men at forhandlingerne ikke gik helt som han havde håbet. Kort efter dikterede Margery nemig et meget privat brev til John, et brev der er kendt som verdens første Valentine. Heri skrev hun

Til min ret elskede Valentine, John Paston, væbner, leveres dette brev

Ret ærede og tilbedte, ret elskede Valentine. Jeg anbefaler mig til dig hjerteligt, i det jeg ønsker at høre om dit velbefindende, som jeg beder den almægtige Gud bevare som han vil og som dit hjerte ønsker. Og hvis du ønsker at høre om mit velbefindende; så er jeg ikke af ved godt helbred hverken i krop eller sjæl, heller ikke vil jeg være det førend jeg hører fra dig. For der er intet væsen som må vide hvilken smerte jeg bærer; og for at være handlekraftig tør jeg ikke afsløre det. Og min fru moder har udlagt det hele omhyggeligt for min hr. Fader, min hun kan ikke opnå mere end hvad du ved, for hvilket Gud skal vide at jeg er dybt ulykkelig. Men hvis du elsker mig, som jeg for sandhed tror at du gør, så vil du ikke derfor forlade mig; for havde du ikke halvdelen af det levebrød, som du har til at forsørge mig, så ville jeg ikke forsage dig. Og hvis du befaler mig at være tro hvorend jeg går, så vil jeg af al magt ære kærligheden og intet mindre. Og hvis mine familie siger at jeg gør forkert, så skal de ikke få mig til mindre at følge mit hjerte, min krops iver og elske dig over alt på jorden. Og er de aldrig så vrede, så tror jeg på at det vil blive bedre i tidens fylde. Ikke mere til dig nu, men lad den Hellige Treenighed vogte over dig. Og jeg beder dig indstændigt: lad ikke andre jordiske væsener se dette brev end dig osv. Dette brev blev skrevet på Topcroft med et fuldt hjerte etc. Din egen MB.

 

Desværre for de to unge mennesker tog det lidt længere. Familien Paston havde udgifter til Johns søsters medgift og hans brors universitetsophold i Oxford; tilsvarende gjaldt for familien Brews. Det var vanskelige forhandlinger og det fortsatte med breve frem og tilbage indtil efteråret 1477, hvor det endelig lykkedes de to at blive gift. Allerede to år efter døde Sir John’s bror og familien arvede hans ejendomme og indtægter. De fik to sønner og en datter. Margery døde i 1495 og John i 1503.

Valentine-brev til John Paston fra Margery Brews. British Library Add. 43490, f.23
Valentine-brev til John Paston fra Margery Brews. British Library Add. 43490, f.23

KILDER:

A Medieval Family. The Pastons of fifteenth- century England.
Frances and Joseph Gies
Harper Collins Publishers 1998.

 

 

 

 

 

 

The Paston Letters: A Selection in Modern Spelling (Oxford World’s Classics)
Norman Davis
by Oxford University Press 2008

 

 

 

 

 

 

 

The Paston Women. Selected Letters
Diane Watt
Boydell 2004

 

 

 

 

 

 

The Pastons. A Family in the War of the Roses
Richard Barber
Boydell 2004

 

 

 

 

 

 

LÆS MERE: