På tur til Gl. Lejre 2020 © schousboe

Om Kulturhistorier.dk

Kulturhistorier.dk er et digitalt magasin der henvender sig til alle kulturhistorisk interesserede dansker med inspiration til at begive sig ud på tidsrejser – som lærer, som turist eller bare som almindeligt interesseret.

Vi har alle en fortid, en nutid og en fremtid. Det er egentlig ikke så svært at fortælle historien om. Det er beretningen om vores slægt, historien om hvor vi bor og hvor vi er på vej hen. Svært bliver det først når vi skal forstå de andres historie – hvad enten det gælder vores venners, vores bys, eller vores lands historie. Og i et videre perspektiv, Europa- og Verdenshistorien.

Christian i Kongehallen i Lejre 2020 © Schousboe
Christian i Kongehallen i Lejre 2020 © Schousboe

Det er ikke svært at fortælle vores egen historie. Det er ganske vist ikke altid vi er helt sanddru. Og nogle gange lyder det som et eventyr fra gamle dage. Den slags historier er det dog ikke svært at finde på.

Derimod er det svært at fortælle “Historien” med stort “H”. Og undervise i den.

For hvordan er vores historier vævet ind i hinanden? Og hvordan har vi i fællesskab eller uenighed drevet det hele i en retning og ikke anden? Og hvordan gik det for sig da vores forfædre udlevede deres historie?

Stillet overfor de spørgsmål bliver det pludselig svært at fortælle historie – hvad enten det er for vores børn, børnebørn eller elever.

Kulturhistorier.dk er tilegnet alle os, der kæmper med det. Vi ved at det er sjovt, når det lykkes. Vi ved, at vi får børnenes fulde opmærksomhed, hvis vi evner det. Og samtidig har vi rigtig svært ved at bevare overblikket, så historien opleves både relevant og nærværende. Så det ikke bare bliver tørre årstal.

En af udfordringerne er, at vi som regel begynder et forkert sted. Vi tror at historien handler om begivenhedernes gang. Og det gør den så vist også. I sidste ende er det naturligvis rigtigt, at vi dybest set er på jagt efter forklaringen på hvorfor det hele endte, som det gjorde

Men netop herfor handler historien også meget mere om den kultur – det livssyn og den levemåde – som fortidens og nutidens mennesker var og er bærere af. End om alt det, som vi hidtil har troet drev historien frem. Det er nemlig kulturen, der ”bestemmer” hvorledes vi agerer. Og dermed er kulturen  – eller rettere: kulturernes samspil –  med til at skabe den verden, som vi i dag lever i.

Eller med andre ord: historien skabes ikke af krigslykke, klimaet, økonomisk udvikling, eller sociale oprør. Historiens skabes af mennesker, der handler. Og det vi ved: Mennesker handler på én måde og ikke en anden, fordi de fra barnsben af er blevet indlejret i en bestemt kultur – en bestemt måde at tænke om verden på; og leve i den. (Nogle gange defineres kultur da også som ”vaner”).

Så hvad handler kulturhistorier.dk om? Fortællingerne hér handler om fortidens levevis, livssyn og tænkemåder – måder at indrette livet på. Derfor fortæller vi her historier om mennesker, der engang har levet, hvordan de levede og hvad det bragte dem af livsindsigt. Og hvor det i sidste ende bragte dem hen i samspillet med folk, der måske var anderledes tænkende. Men det er også  – meget konkret og håndgribeligt – fortællinger om den verden, som de faktisk levede i – deres natur, deres landbrug, deres erhverv, deres huse og hjem, deres tøj, mad og alt det andet, som de omgav sig med.

Kort sagt kulturhistorier.dk fortæller kulturhistorier. Til gavn og glæde for os, der drømmer om at fortælle det hele videre til vores børn – både vores egne og de andres.

Karen Schousboe