Plan over Slotsøen og et fremtidige Struensee Museeum © Museum Nordsjælland 2017
Plan over Slotsøen og et fremtidige Struensee Museeum © Museum Nordsjælland 2017

Plan over slotsoen i Hoersholm og laden

Plan over Slotsøen og et fremtidige Struensee Museeum © Museum Nordsjælland 2017