Gråsten på Frilandsmuseet © Nationalmuseet

Gråsten på Frilandsmuseet © Nationalmuseet

Gråsten på Frilandsmuseet © Nationalmuseet