Arbejde på Frilandsmuseet © pressefoto-Frilandsmuseet
Arbejde på Frilandsmuseet © pressefoto-Frilandsmuseet

Nye Jobs

Nedenfor findes en kronologisk liste over jobopslag i den danske museumsverden og kulturarvsbranche – ordnet efter ansøgningsfrist

01.08.2018

Museumsinspektør til Museum Østjylland

Museum Østjylland er inde i en spændende udvikling med et stadig stigende antal gæster. Til Museum Østjylland i Grenaa søger vi en erfaren og energisk kollega, der kan varetage de mangeartede opgaver, der knytter sig til arbejdet med nyere tids kulturhistorie. Du kommer til at indgå i arbejdet med museets samlinger, undersøgelser, forskning og formidling og vil få mange kontaktflader til museets øvrige afdelinger, til myndigheder og lokale borgere. Museum Østjylland i Grenaa har netop åbnet årets første særudstilling og står overfor et år med spændende forskningsprojekter, ambitiøse udgivelser og en lang række vigtige opgaver som også omfatter trimning af samlingen og udflytning til fællesmagasiner. Museum Østjylland, der er et af Danmarks største lokalhistoriske museer er til stede i Randers, Grenaa og Ebeltoft.

07.06.2018

Ph.d. i musealisering af migranters kulturarv ved Roskilde Universitet

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d. i musealisering af migranters kulturarv fra 1. september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.

29.05.2018

Chef for bygning og inventar på Nationalmuseet

Nationalmuseet står i de kommende år foran nye og spændende udfordringer, hvor vi ved at sætte publikum først, vil øge antallet af gæster ved at tilbyde overraskende oplevelser på et forskningsba-seret grundlag.

Den ledige chefstilling er tilknyttet Nationalmuseets nye afdeling Forskning, Samling og Bevaring, der arbejder med forsknings-, samlings- og bevaringsopgaver med henblik på at stille forskningsba-seret viden til rådighed for museets besøgssteder, at øge den generelle viden om dansk kulturhistorie fra oldtid til nutid i samspillet med den omgivende verden, og at tage vare på museets meget omfattende samlinger og deres bevaring. Afdelingen har ca. 220 medarbejdere fordelt på 7 enheder.

28.05.2018

2-årigt vikariat for IT-arkivar til Rigsarkivets Indsamlingsområde

Rigsarkivets Indsamlingsområde under søjlen for Indsamling og Bevaring søger pr. 1. august 2018 eller snarest derefter en vikar for en IT-arkivar i 2 år. Arbejdsstedet kan enten være Rigsarkivet i Odense eller Rigsarkivet i København. Det er områdets opgave at vurdere, hvilken dokumentation der skal bevares fra det danske samfund og sørge for, at denne dokumentation bliver afleveret til Rigsarkivet, enten i digital form eller på papir. Denne stilling er primært knyttet til indsamlingen af sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskningsdata samt data fra offentlige myndigheders it-systemer.

22.05.2018

Student til projektet “Die Funde” (fund fra Bronzealderen)

Nationalmuseets enhed Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid søger en timelønnet student til Die Funde projektet. Formålet med Die Funde projektet er at skabe et samlet overblik over den ældre bronzealders fund på alle danske museer og museer i Nordtyskland. Die Funde er et katalog over samtlige grav-, offer- og løsfund fra ældre bronzealder. Formålet med værket er at gøre det muligt at arbejde videnskabeligt med periodens fund, uden at skulle gennemgå arkiver og oldsagsmagasiner. Projektets hovedredaktør er Prof. Dr. Karl-Heinz Willroth fra universitet i Göttingen. Du kan læse mere om projektet på Nationalmuseets hjemmeside.

16.05.2018

Museumsinspektør til Museum Vestsjælland Slagelse Museum

Vi søger en ny kollega, som kan dække alle aspekter af arbejdet som museumsinspektør indenfor fagområdet Nyere Tids kulturhistorie med særlig vægt på handel, håndværk og industri. Du vil få base på Slagelse Museum, men organisatorisk vil du blive placeret i Kulturarvsafdelingen, hvor du særligt skal medvirke til at udvikle museets nyetablerede enhed for Nyere Tid. På Slagelse Museum vil det være museumsinspektørens opgave af stå for koordineringen af det daglige arbejde i huset på vegne af museets ledelse.
En væsentlig opgave vil også være at fungere som bindeled mellem museet og lokale interessenter. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22. Tiltrædelse den 1. juli 2018 eller snarest derefter.

15.05.2018

Visionær og omstillingsparat museumsleder til Museerne i Brønderslev Kommune

Det statsanerkendte museum i Brønderslev Kommune søger en ny museumsfaglig leder, som er klar til at udvikle og engagere sig i vores to museumsafdelinger Dorf Møllegaard og Vildmosemuseet. Du skal være klar til at samarbejde med vores mange frivillige ildsjæle, der sammen med museets personale levendegør vores lokale historie. Du skal derudover i tæt samarbejde med ansatte og den valgte bestyrelse sikre en stabil drift og fortsat udvikling af museet, så det til enhver tid lever op til kravene for statsanerkendelse.Læs mere om opgaver og kompetencer her. Ansættelsessamtaler afholdes den 28. maj 2018, evt. 2. samtale afholdes den 19. juni 2018.

06.05.2018

Ringkøbing-Skjern Museum søger en ny museumsdirektør

Ringkøbing-Skjern Museum søger en ny museumsdirektør til at bidrage til at fortælle den levende historie sammen med vores 55 dygtige og engagerede medarbejdere og 300 frivillige. Gennem en spændende proces med mange involverede har vi udformet en ny strategi for museet, som vores nye direktør skal stå i spidsen for at føre ud i livet. Job- og personprofil kan sammen med andet relevant materiale ses på www.levendehistorie.dk eller www.hcvestergaard.dk