Grænsebroen ved Skomagerhus © Grænseforenigen

Kollund Skov og Gendarmstien

Dansk-tyske Kollund Skov er netop købt af Den Danske Naturfond. Igennem løber Gendarmstien, en vandrerute langs den dansk-tyske grænse.

Skrænter med gamle træer langs vandet i Kollund Skov © Wikipedia
Skrænter med gamle træer langs vandet i Kollund Skov © Wikipedia

Kollund Skov er en typisk kystskov med gamle og høje træer, der vælder ud over de stejle skrænter ned mod Flensborg Fjord. Her er fyldt med herlige naturoplevelser gemt i dybe slugter, det bakkede landskab og langs de flade strande. Ydermere er skoven hjemsted for sjældne arter som bjergsalamander og sortspætte. Selvom skoven i dag er et yndet turistmål er den så stor, at dele af den i realiteten ligger uberørt hen. I øvrigt er hele strækningen langs den nordlige arm af Flensborg Fjord erklæret Natura 2000. I oktober 2017 overgik skoven til Den Danske Naturfond, der agter at bevare alle de gamle træer samt sikre, at skoven får lov til at udvikle sig frit til gammel skov. Det er således hensigten at der ikke skal skoves. I stedet skal vindfælder fungere som levesteder for svampe, mose og biller.

Kollund Skov er en del af Gendarmstien, en af Danmarks smukkeste vandreruter. Med sine 74 km lange kystnære rute går den vandrende i fodsporene på det 19. århundredes gendarmer, hvis opgave var at patruljere grænsen mellem Tyskland og Hertugdømmerne, så smuglerbander fik dårlige kår.

Historien går tilbage til 1839 da Gendarmkorpset blev dannet for at beskytte tolderne ved Elben. Efter 1864 flyttede gendarmkorpset op til Kongeåen. Endelig, efter 1920, flyttede bevogtningsopgaven igen sydpå. Her langs grænsen fra Vadehavet og til Flensborg Fjord patruljerede gendarmerne nu indtil korpset blev nedlagt i 1958, da politiet overtog grænsebevogtningen.

Senere, i 1980’erne fik man øjnene op for Gendarmstiens kulturhistoriske værdi og i dag udgør den en velafmærket rute gennem det smukke landskab ved Padborg og ud langs kysten til Høruphav vest for Sønderborg. Gendarmstien tager sin begyndelse i den såkaldte gendarmhave i Padborg, men forlader derefter hurtigt den lille by. Den planlagte rute rummer ikke et besøg på Oldemorstoft, den gamle middelalderlige herredsgård i Padborg, der nu er museum. Men den vandrende bør slå et slag rundt herom, eftersom museets ene halvdel rummer en udstilling om grænsebevogtningen fra 1920 til 2010 (udstilling lukket 2017 med henblik på nyopstilling).

Kollund skov danner dog den egentlige begyndelse og det er her man finder et stykke af Hærvejen med den oprindelige 1600-tals belægning samt en af de små charmerende grænseovergange, som Dansk Folkeparti helst så nedlagt eller i hvert fald afspærrede. Mest berømt er Skomagerhusbroen, der ligger ud til Flensborg Fjord og som giver den vandrende mulighed for at slå et slag henover en bro og ned over grænsen for at besøge Chr. IV’s kobbermølle. Her ligger et fint lille museum, hvor man kan se en omfattende samling af lysestager, vandkedler, og store kobberkar – de såkaldte “Flensburger Eimer”. Men også bageforme og historiske dokumenter og billeder fra Kobbermøllens næsten 400 år lange historie er udstillet på industrimuseet ved Harrislee.

Årsagen til at den lille grænseovergang ved Skomagerhuse blev bevaret er i øvrigt at området både før og efter krigene var et yndet udflugtsmål for borgerne i Flensborg, som også efter 1920 vedblev at cykle ud til skoven. På et tidspunkt var planen at området skulle bebygges som parcelhuskvarter, men dette forhindrede 2. verdenskrig. Eneste hus, der nåede at blive bygget var Skomagerhuset.

Kollund Skov var i øvrigt i Flensborg bys eje indtil 2006, da den blev opkøbt privat. Ejerskabet er nu overgået til Den Danske Naturfond (Oktober 2017).

Kort over Gendarmstien

LÆS MERE:

Gendarmstien

Den Danske Naturfond