Frederik V's Rytterstatue . Kilde Wikipedia/Daderot

Frederik V’s Rytterstatue . Kilde Wikipedia/Daderot

Frederik V’s Rytterstatue . Kilde Wikipedia/Daderot