Portræt af Frederik V (1723‑1766) i bronze. Ca. 1766 (originalmodel 1754). Akademirådet. Udstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Inv.nr. KS 419. Gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet

Portræt af Frederik V (1723‑1766) i bronze. Ca. 1766 (originalmodel 1754). Akademirådet. Udstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Inv.nr. KS 419. Gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet

Portræt af Frederik V (1723‑1766) i bronze. Ca. 1766 (originalmodel 1754). Akademirådet. Udstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Inv.nr. KS 419. Gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet