Portræt af A.G. Moltke (1710‑1792). Sidste halvdel af 1760'erne (originalmodel ca. 1757) Buste i bemalet gips. Akademirådet, Inv.nr. KS 421. Opstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Her gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet.
Portræt af A.G. Moltke (1710‑1792). Sidste halvdel af 1760'erne (originalmodel ca. 1757) Buste i bemalet gips. Akademirådet, Inv.nr. KS 421. Opstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Her gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet.

Portræt af A.G. Moltke (1710‑1792). Sidste halvdel af 1760’erne (originalmodel ca. 1757) Buste i bemalet gips. Akademirådet, Inv.nr. KS 421. Opstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Her gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet.

Portræt af A.G. Moltke (1710‑1792). Sidste halvdel af 1760’erne (originalmodel ca. 1757) Buste i bemalet gips. Akademirådet, Inv.nr. KS 421. Opstillet i Kuppelsalen på Charlottenborg. Her gengivet med venlig tilladelse af Akademirådet.