KB Images rytterditrikt Abraham Christian Willars 1720 2007001