Smakkejolle ved Kronborg © hmj80
Smakkejolle ved Kronborg © hmj80

Historiske Træskibsdage i Helsingør

Hvad er smakkejoller, sjægter, oselvere, hækjoller og travaljer? Ved træskibsdagene i Helsingør i weekenden har du lejlighed til at dykke ned i vores kulturhistoriske arv og løse gåden. Og samtidig opleve mere end 120 gamle skibe lægge til kajs, store som små.

Sundtoldsmarkedet i Helsingør © Sundtoldsmarkedet
Billedet er fra det traditionsrige Sundtoldsmarked i Helsingør, der afholdes i august © Sundtoldsmarkedet

Pinsen 2018 vil helsingør lugte af saltvand, tjære og stegt fisk som aldrig før. Mere end 120 skibe fra Træskibs Sammenslutningen vil nemlig lægge til i Helsingørs Kulturhavn og invitere danskerne på en kulturhistorisk oplevelse af de sjældne. Her kan man få en snak med skipperne, mærke et vippende dæk under fødderne, lege på legeskiber, være med til at bygge en båd samt prøve havets delikatesser – skibsbryg, beskøjtere, stegte rødspætter og meget andet godt. Og naturligvis lære nogle gode, nye – gamle – ord!

Samtidig vil der naturligvis være muligt for de mere interesserede i at dykke ned i vore kulturhistoriske rigdom af skibstyper, som kun de ældre i blandt os for alvor er vokset op med.  Smakkejoller, sjægte, oselvere, hækjoller og travaljer er således herlige gamle betegnelser på små skibstyper, som næsten ingen mere kender, men som man forhåbenltig vil kunne stifte bekendtskab med i pinsedagene, når op imod 120 historiske træskibe lægger til i Helsingør havn.

– Smakkejollen er således en båd, der har fået sit navn efter sin sejlføringen, det firkantede sprydstagssejl. Der er et sejl, der kan smækkes (drejes fra den ene ræling til den anden. I 1500-tallet blev denne bådtype almindelig i Danmark. Den kendes fra fragtfart i vadehavet og færgefart i bælter og sunde. Jollerne kan være enten een-, to- eller tre smakkede afhængig af antallet af sejl.

– I modsætning hertil er sjægten en sprydrigget klinkbygget fiskerjolle rigget med storsejl, topsejl og fok. Disse fartøjer blev anvendt til fiskeri på Limfjorden i perioden ca. 1850 – 1920.

– Oselvere, derimod, har en meget længere historie. Det er en nordisk bådtype, der er i slægt med de gamle klinkbyggede fartøjer fra vikingetiden og jernalderen.

– Hækjollen er til gengæld en helt almindelig traditionel båd. I gamle dage havde næsten alle skonnerter og galeaser hækjoller hængende agterude til brug for besætning og lastning, når skibene lå for anker ud for de mange små og store havne i de indre danske farvande. I daglig tale er det da også hvad de fleste gamle mener med “en jolle”.

Sådanne åbne arbejdsbåde var travaljen også. Navnet hæftedes nogle af de mange småbåde på de gamle orlogsskibe i den danske flåde i 1700- og 1800-tallet. Bådene var spejlgattede, hvilket vil sige at agterstavnen ikke var spids som forstavnen, men endte i en skråtstillet flade. Den kunne ros eller sejles med sejl på master, som kunne rejses efter behov.

Sådanne små skibe og mange andre kan opleves når næsten 120 historiske træskibe fra Træskibssammenslutningen lægger til i Helsingør havn, bemandet af næsten 600 ildsjæle. Når skibene når frem til Pinsestævnet, har de tilsammen sejlet mere end 10.000 sømil. Bedre levende maritim kulturformidling fås ikke, fortæller foreningen.

Pinsestævnet er en gammel tradition fra 1971. Hvert år lægges an i en ny købstad, i år altså Helsingør, der i anledning af besøget åbner op for museerne langs havnen og meget andet godt. Det er tredje gang stævnet besøger den gamle sundtoldsby.

BESØG:

Træskibsdage i Helsingør

 

17.05.2018 – 20.05.2018

 

Træskibsdagene arrangeres af Træskibssammenslutningen. Landsforeningen til bevarelse af gamle danske brugsfartøjer i samarbejde med M/S Museet for Søfart, Helsingør Havn og Click festivallen.