Udsnit: Kirkens triumf. Af Andrea di Bomaiuto. 1366-67. Santa Maria Novella. Kilde: Wikipedia

Den Rige og den Fattige Pige

En gammel folkevise om to søstre rummer et ekko af Peder Låles ordsprog om æbler

Viseteksten til “Den Rige og den Fattige Søster” kan spores tilbage til Tyskland og Holland i 1400-tallet og har været ganske populær. Visen har været sunget i Danmark i 1500 årene og findes i visebøger fra den tid. I den store nationale udgivelse af vores folkeviser (Danmarks Gamle Folkeviser I-XII)  har den nr. Gdf 539. Visen afspejler senmiddelalderens (1348 – 1500) tendens til streng religiøs dualisme. I 1973 indspillede Kim Larsen visen en gendigtet udgave på pladen Værsgo’. Dette album er med i kulturkanonen og regnes af mange for at være det bedste danske rockalbum nogensinde.

Teksten til den gamle folkevise

Udsnit: Kirkens triumf. Af Andrea di Bomaiuto. 1366-67. Santa Maria Novella. Kilde: Wikipedia
Udsnit: Kirkens triumf. Af Andrea di Bomaiuto. 1366-67. Santa Maria Novella. Kilde: Wikipedia

To piger de ganger alt i den grønne lund
at plukke de blomster så skønne,
den ene var så glad med smilet om sin mund,
den anden var af sorg så stærkt bedrøvet.

Så spørger den rige den fattige der:
“Hvorfor er du dog så bedrøvet ?
Har du din fader mistet, eller misted´ du din mor,
eller har man guld og ære dig berøvet ?”

“Nej, hverken har jeg mistet min far eller mor,
min ære har jeg nok, men ingen penge,
og sørger jeg så er det for den fagre ungersvend,
som vi begge to har elsket så længe.

“Men hvorfor sørger du for den fagre ungersvend,
som du og jeg har elsket åh så lige ?
Han tager vel mig, som rigdomme har,
du er fattig, så søg du dig din lige.

Den fagre ungersvend han står kun lidt derfra,
han hører den fattiges klage:
Sig mig, åh Gud, som i himmelen bor,
sig mig hvem af de to skal jeg tage?”.

Thi, tager jeg den rige, og la´r den anden gå
den fattige vil græmme sig så såre,
ja så vil hun vist sørge i alle sine år,
og fælde mange modige tårer.

Han springer fra sit skjul, ta´r den fattige i favn,
og siger med hjerteligen stemme:
“Ja, du skal være min, og jeg skal være din,
så må du ikke mere dig græmme”.

Da bliver den rige så bedrøvet i sind
og siger med sørgende stemme:
“Hvi tog du ikke mig, som rigdommen har
og prøved den fattige at glemme?”

“Nej rigdom det er vel en gave udefra,
men fattig er prøvelsernes gerning;
og gods og guld, gør sjældent hjerteglad
når lykken hun leger med guldterning”.

Et æble det hænger jo aldrig så højt,
undtagen det til jorden kan falde,
men bliver jeg forladt af min allerbedste ven,
så bliver jeg forladt af dem alle”.

Den traditonelle melodi findes indspillet her

Kim Larsens udgave: Den Rige Og Den Fattige Pige

Til brug for Kim Larsens indspilning gendigtede Stig Møller  den gamle folkevise.

Teksten kan genfindes på Kjukken.dk

Topbillede:

Udsnit af Kirkens triumf. Af Andrea di Bomaiuto. 1366-67. Santa Maria Novella. Kilde: Wikipedia