Myten om Idun

Myten om Idun og hendes æbler fortælles i såvel den Ældre som den Yngre Edda