Den Rige og den Fattige Pige

En gammel folkevise om to søstre rummer et ekko af Peder Låles ordsprog om æbler